AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi quan sát vật nhỏ qua kính lúp, người ta phải đặt vật 

  • A. cách kính lớn hơn 2 lần tiêu cự. 
  • B. cách kính trong khoảng từ 1 lần tiêu cự đến 2 lần tiêu cự.
  • C. tại tiêu điểm vật của kính. 
  • D. trong khoảng từ tiêu điểm vật đến quang tâm của kính.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>