• Câu hỏi:

  Đặc điểm của thức ăn hỗn hợp là: 

  • A. Thức ăn được chế biến sẵn.
  • B. Phối hợp nhiều loại nguyên liệu theo những công thức đã được tính toán.
  • C. Đáp ứng nhu cầu của vật nuôi theo từng giai đoạn phát triển và mục đích sản xuất.
  • D. Cả 3 ý trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn đáp án D

  Đặc điểm:

  • Thức ăn được chế biến sẵn.

  • Phối hợp nhiều loại nguyên liệu theo những công thức đã được tính toán.

  • Nhằm đáp ứng nhu cầu của vật nuôi theo từng giai đoạn phát triển và mục đích sản xuất.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC