YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm chỉ có ờ động vật có xương sống mà không có ở các ngành động vật khác là:

  1. Có bộ xương bằng sụn hoặc bằng xương.

  2. Hô hấp bằng mang hoặc bằng phổi.

  3. Hệ thần kinh dạng ống nàm ở lưng.

  4.Có hệ tiêu hoá.

  • A. 1,2
  • B. 1, 3
  • C. 1,2,4
  • D. 1,3,4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B.

  Đặc điểm chỉ có ở động vật có xương sổng mà không có ở các ngành động vật khác là: 1. và 3

  Đúng. Vì các ngành động vật khác không có bộ xương trong bàng sụn hoặc xương, chỉ có một số động vật có vỏ ngoài cứng bằng kitin hoặc đá vôi.

  Sai. Vì nhiều loài động vật không xương sống cũng hô hấp bằng mang như tôm, sò ...

  Đúng. Thần kinh trung ương được bao bọc trong ong xương sổng nằm dọc lưng.

  Sai. Vì nhiều loài động vật không xương sống cũng có hệ tiêu hóa như cào cào, châu chấu, tôm, mực ...

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 43911

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON