YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Đá mẹ có vai trò quyết định tới điều gì?

  • A. Độ tơi xốp của đất
  • B. Lượng chất dinh dưỡng trong đất
  • C. Thành phần khoáng vật, thành phần cơ giới của đất
  • D. Khả năng thẩm thấu nước và không khí của đất

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đá mẹ là nguồn cung cấp chất vô cơ trong đất, có vai trò quyết định tới thành phần khoáng vật, thành phần cơ giới của đất.

  Chọn C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 304798

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF