YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Da có cấu tạo 3 lớp lần lượt từ ngoài vào trong là:

  • A. Lớp biểu bì, lớp mỡ, lớp bì   
  • B.   Lớp bì, lớp biểu bì, lớp mỡ       
  • C. Lớp biểu bì, lớp bì, lớp mỡ
  • D. Lớp mỡ, lớp biểu bì, lớp bì

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 76724

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON