ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cuối thế kỉ XIX, do kết quả của việc truyền bá học thuyết Mác ở nhiều nước tư bản đã dẫn đến sự thành lập

  • A. Các đảng, nhóm có khuynh hướng tiến bộ của giai cấp công nhân
  • B. Các chính đảng của giai cấp công nhân
  • C. Các Đảng Cộng sản
  • D. Các nhóm có khuynh hướng mácxít

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 22146

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON