YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cu kim loại có thể tác dụng với chất nào trong các chất sau?

  • A. Khí Cl2.     
  • B. Dung dịch HCl.   
  • C. Dung dịch KOH đặc   
  • D. Dung dịch H2SO4 loãng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 80703

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON