ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Công ty cổ phần

  • A. Có ít nhất 5 thành viên trở lên
  • B. Được phép phát hành cổ phiếu
  • C. Là công ty trong đó mỗi cổ đông có số cổ phiếu bằng nhau
  • D. A, B, C đều đúng  

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chọn đáp án B

  Được phép phát hành cổ phiếu

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 14883

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON