YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Công thức tổng quát của ankan là

  • A. CnHn+2 
  • B. CnH2n+2 
  • C. CnH2n     
  • D. CnH2n-2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Công thức tổng quát của ankan là CnH2n+2 

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 136954

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON