YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Để phân tích định hình các nguyên tố trong hợp chất hữu cơ, người ta thực hiện một thí nghiệm được mô tả như hình vẽ:

   

  Phát biểu nào sau đây đúng?

  • A.

   Thí nghiệm trên dùng để xác định clo có trong hợp chất hữu cơ.

  • B. Trong thí nghiệm trên có thể thay dung dịch Ca(OH)2 bằng dung dịch Ba(OH)2.
  • C. Bông trộn CuSO4 khan có tác dụng chính là ngăn hơi hợp chất hữu cơ thoát khỏi ống nghiệm.
  • D.

   Thí nghiệm trên dùng để xác định nitơ có trong hợp chất hữu cơ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Trong thí nghiệm trên có thể thay dung dịch Ca(OH)2 bằng dung dịch Ba(OH)2.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 136952

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON