• Câu hỏi:

  Con người là chủ thể sáng tạo nên các giá trị vật chất

  • A. Để tồn tại và phát triển con người phải lao động sản xuất tạo ra của cải vật chất để nuôi sống xã hội.
  • B. Sản xuất ra của cải vật chất là đặc trưng chỉ có ở con người.
  • C. Là kết quả quá trình lao động và sáng tạo của con người.
  • D. A, B, C

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC