• Câu hỏi:

  Có bao nhiêu mặt phẳng song song với cả hai đường thẳng chéo nhau? 

  • A. 1.
  • B. 2.
  • C. 3.
  • D. Vô số.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Gọi \(a\) và \(b\) là 2 đường thẳng chéo nhau, \(c\) là đường thẳng song song với \(a\) và cắt \(b\).

  Gọi \(\left( \alpha  \right) \equiv \left( {b,c} \right)\). Do \(a\,\parallel \,c \Rightarrow a\,\parallel \,\left( \alpha  \right)\).

  Giả sử \(\left( \beta  \right)\,\parallel \,\left( \alpha  \right)\). Mà \(b \in \left( \alpha  \right) \Rightarrow b\,\parallel \,\left( \beta  \right)\).

  Mặt khác, \(a\,\parallel \,\left( \alpha  \right) \Rightarrow a\,\parallel \,\left( \beta  \right)\).

  Có vô số mặt phẳng \(\left( \beta  \right)\,\parallel \,\left( \alpha  \right)\). Vậy có vô số mặt phẳng song song với 2 đường thẳng chéo nhau. 

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC