ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Cho hai đường thẳng phân biệt \(a,\;b\) và mặt phẳng \(\left( \alpha  \right)\). Giả sử \(a\,\parallel \,\left( \alpha  \right)\), \(b \subset \left( \alpha  \right)\). Khi đó: 

  • A. \(a\,\parallel \,b.\)
  • B. \(a,\;b\) chéo nhau.          
  • C. \(a\,\parallel \,b\) hoặc \(a,\;b\) chéo nhau.
  • D. \(a,\;b\) cắt nhau.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Vì \(a\,\parallel \,\left( \alpha  \right)\) nên tồn tại đường thẳng \(c \subset \left( \alpha  \right)\) thỏa mãn \(a\,\parallel \,c.\) Suy ra \(b,\;c\) đồng phẳng và xảy ra các trường hợp sau:

  Nếu \(b\) song song hoặc trùng với \(c\) thì \(a\,\parallel \,b\).

  Nếu \(b\) cắt \(c\) thì \(b\) cắt \(\left( \beta  \right) \equiv \left( {a,c} \right)\) nên \(a,\;b\) không đồng phẳng. Do đó \(a,\;b\) chéo nhau.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

NONE