AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chức năng của gia đình là: 

  • A. Duy trì nòi giống
  • B. Nuôi dưỡng giáo dục con cái
  • C. Kinh tế, tổ chức đời sống gia đình
  • D. A, B, C

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>