YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Chủ trương phòng ngự bị động của quan, quân triều đình nhà Nguyễn đã dẫn đến hậu quả gì?

  • A. Nhà Nguyễn có sự phân hóa tư tưởng chủ hòa làm lòng dân li tán.
  • B. Pháp có cơ hội tập trung lực lượng đưa ra chiến trường Đà Nẵng.
  • C. Phong trào kháng chiến của nhân dân Gia Định gặp khó khăn.
  • D. Pháp có điều kiện củng cố lực lượng mở rộng đánh chiếm Nam Kỳ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 97956

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON