YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Chế độ chính trị của triều đình nhà Nguyễn bảo thủ lạc hậu là do

  • A. thực hiện chính sách bế quan tỏa cảng không giao thương buôn bán với bên ngoài.
  • B. triều Nguyễn quá đề cao Nho giáo, xem trật tự phong kiến là bất di bất dịch.
  • C. không có sĩ phu tiến bộ nào mạnh dạn đề nghị cải cách bộ máy nhà nước.
  • D. nhà Nguyễn chưa bao giờ tiếp xúc với người phương Tây.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 97963

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON