YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Chu trình nhân lên của virut gồm 5 giai đoạn theo trình tự:

  • A. hấp phụ → xâm nhập → sinh tổng hợp → lắp ráp → phóng thích
  • B. hấp phụ → xâm nhập → lắp ráp → sinh tổng hợp → phóng thích
  • C. hấp phụ → lắp ráp → sinh tổng hợp → xâm nhập → phóng thích
  • D. hấp phụ → lắp ráp → xâm nhập → sinh tổng hợp → phóng thích

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 76123

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON