ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Chữ Quốc ngữ xuất hiện ở nước ta từ thời gian nào và có đặc điểm gì?

  • A. Từ thế kỉ XVI – theo mẫu chữ Nôm
  • B. Từ giữa thế kỉ XVII – theo mẫu tự Latinh
  • C. Từ thế kỉ XVIII – theo mẫu chữ tượng hình
  • D. Từ đầu thế kỉ XX – theo mẫu chữ tượng ý  

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 21853

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON