ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Chọn phát biểu không đúng về sai số tỉ đối:

  • A. Sai số tỉ đối là tỉ số giữa sai số tuyệt đối và giá trị trung bình
  • B. Sai số tỉ đối càng nhỏ thì phép đo càng chính xác.
  • C. Sai số tỉ đối càng lớn thì phép đo càng chính xác.
  • D. Công thức của sai số tỉ đối: \(\partial A = \frac{{\Delta A}}{{\overline A }}.100\% \)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Sai số tỉ đối càng nhỏ thì phép đo càng chính xác. 

  ⇒ Đáp án C sai.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 7056

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON