YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Chọn phát biểu không đúng về sai số tỉ đối:

  • A. Sai số tỉ đối là tỉ số giữa sai số tuyệt đối và giá trị trung bình
  • B. Sai số tỉ đối càng nhỏ thì phép đo càng chính xác.
  • C. Sai số tỉ đối càng lớn thì phép đo càng chính xác.
  • D. Công thức của sai số tỉ đối: \(\partial A = \frac{{\Delta A}}{{\overline A }}.100\% \)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Sai số tỉ đối càng nhỏ thì phép đo càng chính xác. 

  ⇒ Đáp án C sai.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 7056

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF