YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho trước var A: array[1..N] of real; Hãy cho biết đoạn lệnh sau dùng để làm gì?

  write('Day so vua nhap vao la: '); 

  for i:= 1 to N do

       write(A[i]:4);

  • A. Hiển thị trên màn hình nội dung: "A[i]:4"
  • B. Hiển thị trên màn hình nội dung: "Day so vua nhap vao la: "
  • C. Hiển thị trên màn hình nội dung: "Day so vua nhap vao la: A[i]:4 "
  • D. Tất cả đáp án A, B và C đều sai

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn D

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 13514

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA