ADSENSE
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  Cho khai báo sau: a : array[0..16] of integer ;

  Câu lệnh nào dưới đây sẽ in ra tất cả các phần tử của mảng trên?

  • A. for k := 1 to 16 do write(a[k]);
  • B. for k := 16 downto 0 do write(a[k]);
  • C. for k:= 0 to 15 do write(a[k]);
  • D. for k := 16 down to 0 write(a[k]);

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>