AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho trước khai báo var hoten: string[30]; và 2 phép gán ho := 'Nguyen '; ten := 'Tung'; để gán giá trị 'Nguyen Thanh Tung' cho biến hoten, ta dùng lệnh:

  • A. hoten := ho + ten; 
  • B. hoten := ho + 'Thanh ' + ten; 
  • C. hoten := ho + 'Thanh' + ten; 
  • D. hoten := ho + ' Thanh ' + ten; 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA