AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khai báo biến DiemThi để lưu trữ điểm thi môn tin học của 45 học sinh, ta sử dụng:

  • A. var DiemThi: array[1..45] of real; 
  • B. var DiemThi: array[1..45] of integer;
  • C. var DiemThi: array[1...45] of real; 
  • D. var DiemThi: array[1...45] of integer;

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>