AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho khai báo var hoten: string[30]; để lưu trữ hằng xâu ‘Nguyen Van Tung’ vào biến hoten, thực hiện: 

  • A. readln(hoten);
  • B. for i := 1 to 15 do readln(hoten[i]); 
  • C. hoten := 'Nguyen Van Tung'; 
  • D. Tất cả đáp án A, B và C đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA