YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho thuật toán tìm giá trị nhỏ nhất trong một dãy số nguyên sử dụng phương pháp liệt kê dưới đây:

   

  Bước 1: Nhập N, các số hạng a1, a2,…., aN;

  Bước 2: Min \(\leftarrow\)  a1, i \(\leftarrow\) 2;

  Bước 3: Nếu i < N thì đưa đưa ra giá trị Min rồi kết thúc;

  Bước 4:

               Bước 4.1: Nếu ai > Min thì Min \(\leftarrow\) ai;

               Bước 4.2: i \(\leftarrow\) i+1, quay lại bước 3.

  Hãy chọn những bước sai trong thuật toán trên:

  • A. Bước 2
  • B. Bước 3
  • C. Bước 4.1
  • D. Bước 4.2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Bước 4.1

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 7862

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON