• Câu hỏi:

  Cho tập hợp \(A \ne \emptyset .\) Trong các mệnh đề sau, tìm mệnh đề sai?

  • A. \(A \cap A = A\)
  • B. \(A \cap \emptyset  = A\)
  • C. \(\emptyset  \cup A = \emptyset \)
  • D. \(\emptyset  \cup \emptyset  = \emptyset \)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  \(A \cap \emptyset  = A\) là mệnh đề sai vì \(A \cap \emptyset  = \emptyset .\)

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC