YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho sơ đồ phản ứng:
  KMnO4 + KCl + H2SO4 → K2SO4 + MnSO4 + Cl2 + H2O.
  Hệ số cân bằng của các chất tham gia phản ứng lần lượt là:4, 5, 8.

  • A. 4, 5, 8.
  • B. 3, 7, 5.
  • C. 2, 8, 6.
  • D. 2, 10, 8.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  \(2K\overset{+7}{MnO_4}+10K\overset{-1}{Cl}+8H_2SO_4\rightarrow 6K_2SO_4+2\overset{+2}{Mn}SO_4+5\overset{0}{Cl_2}+8H_2O\)

  \(\left.\begin{matrix} \overset{+7}{Mn}+5e\rightarrow \overset{+2}{Mn}\\ 2Cl^-\rightarrow Cl_2+2e \end{matrix}\right|\begin{matrix} \times 2\\ \times 5 \end{matrix}\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA