YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho một quần xã sinh vật gồm các quần thể sau: cào cào, ếch, hươu, thực vật, chuột, đại bàng, rắn, vi sinh vật;

  Hãy thành lập 4 chuỗi thức ăn từ các quần thể trên.

  Lời giải tham khảo:

  Thực vật → cào cào → ếch → rắn → vi sinh vật

  Thực vật → chuột → đại bàng → vi sinh vật

  Thực vật → hươu → vi sinh vật

  Thực vật → chuột → rắn → đại bàng → vi sinh vật

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 83485

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON