ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho m gam hỗn hợp Y gồm Fe và Al tác dụng vừa đủ với Br2 thu được 16,6 gam muối. Mặt khác m gam Y tác dụng vừa đủ với I2 thu được 22,52 gam muối. Khối lượng của Al trong m gam Y là 

  • A. 1,08 gam. 
  • B. 1,12 gam. 
  • C. 5,04 gam. 
  • D. 2,24 gam.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 67395

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF