YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho hình lập phương \(ABCD.A'B'C'D'\). Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai?

  • A. Góc giữa hai đường thẳng B'D' và AA' bằng \(60^0\).   
  • B. Góc giữa hai đường thẳng AC và B'D' bằng \(90^0\).
  • C. Góc giữa hai đường thẳng AB và D'C bằng \(45^0\).
  • D. Góc giữa hai đường thẳng D'C và A'C' bằng \(60^0\).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 74429

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON