ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho hàm số \(f(x) = \left\{ \begin{array}{l}
  \frac{{2{x^2} + 3x - 2}}{{x + 2}}\,\,\,\,khi\,\,x \ne  - 2\\
  {m^2} + mx - 8\,\,\,\,\,\,khi\,\,x =  - 2
  \end{array} \right.\).Tính tổng các giá trị tìm được của tham số m để hàm số liên tục tại x = - 2

  • A. 2
  • B. 4
  • C. 1
  • D. 5

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 74494

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON