AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho cấp số nhân lùi vô hạn \((u_n)\) có công bội q. Khi đó tổng của cấp số nhân lùi vô hạn đó được tính bởi công thức nào sau đây:

  • A. \(S = \frac{1}{{1 - q}}.\)
  • B. \(S = \frac{{{u_1}}}{{1 - q}}.\)
  • C. \(S = \frac{{{u_1}}}{{1 + {q^n}}}.\)
  • D. \(S = \frac{{{u_1}}}{{1 - {q^n}}}.\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA