YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cho các nhận xét sau, nhận xét nào sai?

  • A. Trong một hình tròn, các bán kính có độ dài bằng nhau.
  • B. Trong một hình tròn, độ dài bán kính bằng độ dài đường kính.
  • C. Trong một hình tròn, độ dài bán kính bé hơn độ dài đường kính.
  • D. Trong một hình tròn, các đường kính có độ dài bằng nhau.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta có :

  - Trong một hình tròn; độ dài các bán kính bằng nhau; độ dài các đường kính bằng nhau.

  - Độ dài bán kính luôn bé hơn và bằng một nửa của độ dài đường kính.

  Nhận xét sai là nhận xét B.

  Đáp án cần chọn là B.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 196741

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON