YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Bán kính Trái đất là 6370km. Xác định bán kính Mặt trăng, biết rằng nó là một trong các số 1200km, 1740km, 2100km và bán kính Trái đất gấp khoảng 4 lần bán kính Mặt trăng.

  • A. 1740km
  • B. 1470km
  • C. 1640km
  • D. 1840km

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Bán kính Trái đất gấp 4 lần bán kính Mặt trăng

  Ta có: 6370 : 4 = 1592 dư 2

  Vậy bán kính Mặt trăng khoảng 1740km

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 196750

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON