YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho các dẫn xuất halogen sau :

  (1) C2H5F    (2) C2H5Br    (3) C2H5I    (4) C2H5Cl

  Thứ tự giảm dần nhiệt độ sôi là :

  • A.

   (3) > (2) > (4) > (1). 

  • B.

   (1) > (4) > (2) > (3).

  • C. (1) > (2) > (3) > (4).   
  • D. (3) > (2) > (1) > (4).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Các chất trên cùng thuộc dẫn xuất halogen, không có lk Hidro trong phân tử nên phân tử có M càng lớn nhiệt độ sôi càng cao

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 101989

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON