YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Ancol etylic được tạo ra khi

  • A.

   Thuỷ phân saccarozơ    

  • B.

   lên men glucozơ

  • C. Thuỷ phân đường mantozơ   
  • D. thuỷ phân tinh bột.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  C6H12O6 → 2 C2H5OH + 2CO2

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 101985

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON