YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho bảng số liệu

  SẢN LƯỢNG LƯƠNG THỰC VÀ SỐ DÂN CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI NĂM 2014

  Nước

  Sản lượng lương thực (triệu tấn )

  Số dân (triệu người )

  Trung Quốc

  557,4

  1364,3

  Hoa Kì

  442,9

  318,9

  Ấn Độ

  294,0

  1295,3

  Pháp

  56,2

  66,5

  In – đô – nê – xi - a

  89,9

  254,5

  Việt Nam

  50,2

  90,7

  Thế giới

  2817,3

  7625,8

  Để thể hiện sản lượng lương thực và số dân của một số nước trên thế giới năm 2014 , biểu đồ thích hợp nhất là

  • A. Biểu đồ cột.
  • B. Biểu đồ tròn.
  • C. Biểu đồ miền.
  • D. Biểu đồ đường.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án: A

  Giải thích: Dựa vào bảng số liệu và yêu cầu đề bài → Biểu đồ cột là biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện sản lượng lương thực và số dân của một số nước trên thế giới năm 2014.

  RANDOM

Mã câu hỏi: 15487

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA