AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho bảng số liệu điểm thi Ngữ văn lớp 10D 

  Điểm thi 6 7 8 9 Cộng
  Tần số 8 13 10 9 40

  Có số trung bình cộng bằng 7,5. Tính phương sai của bảng số liệu trên.

  • A. 0,925
  • B. 37
  • C. 44
  • D. 1,1

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>