AMBIENT
 • Chỉ ra và phân tích hiệu quả nghệ thuật của biện pháp tu từ được sử dụng  trong đoạn thứ 2 của văn bản. (1,0 điểm)

  Câu hỏi:

  Lời giải tham khảo:

  • Biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn thứ 2 của văn bản (Học sinh có thể chọn biện pháp khác)
   • Biện pháp so sánh: Rơm vàng bọc tôi như kén bọc tằm.
   • Hiệu quả nghệ thuật: thể hiện tấm lòng thơm thảo, nhường cơm sẻ áo của những người lao động nghèo khó; cái ấm áp của tình người. Đằng sau đó là sự xúc động của nhà thơ.
  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>