ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Chất hữu cơ X mạch thẳng có CTPT C4H6O2.

  Công thức cấu tạo của X là

  • A. CH3COOCH=CH2.    
  • B. CH2=CH–CH2-COOH.
  • C. CH2=CH–COOCH3
  • D. HCOOCH2–CH=CH2.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  CH2=CH-COOCH3 + NaOH → CH2=CH-COONa + CH3OH

  CH2=CH-COONa + NaOH → (CaO,t0) → CH2=CH2 + Na2CO3

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 26442

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON