YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Câu tục ngữ nào sau đây không phản ánh nội dung về nhân phẩm và danh dự?

  • A. Giấy rách phải giữ lấy lề
  • B. Trong ấm ngoài êm
  • C. Chết vinh còn hơn sống nhục
  • D. Cọp chết để da người chết để tiếng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 98421

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON