YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Các vua thời Lê - Lý hàng năm thường về các địa phương để làm gì?

  • A. Làm lễ cày tịch điền.
  • B. Cùng nông dân làm công tác thủy lợi.
  • C. Kiểm tra lại việc ban cấp ruộng đất cho nông dân.
  • D. Làm lễ cày ruộng công điền.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 97661

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON