YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Các nhiễm sắc thể tự nhân đôi ở pha nào sau đây của kỳ trung gian?

  • A. Pha G1
  • B. Pha S
  • C. Pha G2
  • D. Pha G1 và pha G2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 80612

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON