YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Các nguyên tố X, Y, Z, T có cấu hình electron nguyên tử lần lượt là:

  X : 1s22s22p63s23p64s1

  Y : 1s22s22p63s1

  Z : 1s22s22p63s23p4

  T : 1s22s22p4

  Thứ tự tăng dần tính phi kim của các nguyên tố trên là

  • A.

   X < Z < Y < T

  • B.

   X < Y < Z < T

  • C.

   Y <X < Z < T

  • D. X < Y < T < Z

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 100458

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON