YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Các năng lượng không sinh ra khí thải là

  • A. Năng lượng mặt trời
  • B. Năng lượng mặt trời và năng lượng gió
  • C. Năng lượng gió
  • D. Khí đốt thiên nhiên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>