YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Các đối tượng nào sau đây thường được biêu hiện bằng phương pháp dối tượng:

  • A. Các đường ranh giới hành chính
  • B. Các hòn đảo
  • C. Các dãy núi
  • D. Các điểm dân cư

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 6755

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON