• Câu hỏi:

  Dựa vào hình 14.1 - Các đới khí hậu trên trái đất, cho biết đới khí hậu ôn đới nằm giữa các đới khí hậu nào?

  • A. Đới khí hậu cực và đợi khí hậu cận nhiệt.
  • B. Đới khí hậu cận cực và đới khí hậu nhiệt đới.
  • C. Đới khí hậu cực và đới khí hậu nhiệt đới.
  • D. Đới khí hậu cận cực và đới khí hậu cận nhiệt.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC