YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Các cá nhân trong doanh nghiệp hoạt động trong phạm vi, quy chế của doanh nghiệp là nội dung đặc trưng nào trong cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp ?

  • A. Tính tập trung 
  • B. Tính tiêu chuẩn hóa
  • C. Tính tập thể
  • D. Tính chuyên môn hóa

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chọn đáp án B

  Tính tiêu chuẩn hóa

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA