• Câu hỏi:

  Các bộ phận chính của nồi cơm điện là:

  • A. Vỏ nồi
  • B. Soong
  • C. Dây đốt nóng  
  • D. Đáp án A, B, C

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn đáp án D

  Nồi cơm điện

  • Có hai dây đốt nóng 

  • Có ba bộ phận chính:

   • Vỏ nồi

   • Soong

   • Dây đốt nóng   

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC