AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Dây đốt nóng của bàn là điện có chức năng ?

  • A. Làm nóng bàn là
  • B. Tỏa nhiệt
  • C. Cách điện , cách nhiệt
  • D. Tất cả đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chọn đáp án B

  Dòng điện chạy trong dây dốt nóng có chức năng tỏa nhiệt

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>